Nevenfuncties


Kort na mijn aankomst in Nederland ben ik actief gaan participeren binnen de verschillende maatschappelijke organisaties. Ik ben hoofdzakelijk actief geweest binnen de wereld van belangenbehartiging van mensen met een visuele beperking en vluchtelingenorganisaties. Mijn motivatie en drijfveer daarbij is steeds geweest het bieden van kansen, het benutten van talent en de volwaardige maatschappelijke participatie van mensen. Hieronder volgt een selectie van mijn nevenfuncties.

Stichting voor Vluchteling-Studenten

In aanloop naar en tijdens mijn studie werd ik geholpen door de Stichting voor Vluchteling-Studenten (UAF). Het UAF zet zich in voor het behartigen van de belangen van hoger opgeleide vluchtelingen in Nederland. Reeds tijdens mijn studie ben ik actief geworden binnen het UAF om iets te betekenen voor mijn lotgenoten. Ik treed al jaren op als ambassadeur van het UAF en probeer op allerlei manier een bijdrage te leveren. Zo heb ik meegewerkt aan het opzetten van een banenoffensief binnen de Rijksoverheid en wel met succes. Ook heb ik in opdracht van het UAF het rapport Student of schoonmaker geschreven. Het UAF biedt perspectief aan kleurrijk talent; mensen die een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan de Nederlandse samenleving.

Nederlandse Verenging voor Blinden en Slechtzienden

Verder ben ik enkele jaren landelijk voorzitter geweest van de Nederlandse Verenging voor Blinden en Slechtzienden (NVBS). De NVBS is een vereniging met paar duizenden leden en heeft als doelstelling volwaardige maatschappelijke participatie van mensen met een visuele beperking. Als voorzitter heb ik mij, gesteund door leden, ingezet voor het realiseren van de doelstelling van de NVBS en met name ten aanzien van de werkgelegenheid, toegankelijkheid van het openbaar vervoer, lectuurvoorziening en toegang tot het internet. De behartiging van de belangen van mensen met een visuele beperking is hard nodig. Zij verdienen een eerlijke kans om volwaardig deel te nemen aan de samenleving.

Viziris

Ik was tevens vice-voorzitter van de overkoepelende belangenorganisatie voor mensen met een visuele beperking (Viziris). Viziris vertegenwoordigt enkele organisaties die zich inzetten voor de behartiging van de belangen van mensen met een visuele beperking. Vanuit de gedachte van samenwerking en bundeling van krachten zijn enkele organisaties samengekomen bij Viziris. Als vice-voorzitter van Viziris heb ik mij vooral ingezet voor de werkgelegenheid, OV-chipsysteem en voor toegankelijke voorzieningen via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). In dat verband heb ik diverse overleggen gevoerd met het Ministerie van Sociale Zaken, Verkeer en Water staat en het Ministerie van VWS. Ook hier geldt dat belangenbehartiging hard nodig is en dan vooral samenwerken en krachten bundelen.

Onderwijs en dienstverlening

Bovendien ben ik binnen de wereld van het onderwijs actief geweest (Faculteitsraad en het onderwijsbestuur van de Rechtenfaculteit van universiteit Utrecht. Maar ik ben ook binnen de juridische dienstverlening actief geweest (Bureau voor rechtshulp Utrecht). Belangenbehartiging getuigt van maatschappelijke inzet en betrokkenheid. Voor mij is het een belangrijke leidraad.

Deze pagina delen

  • Delen op Facebook
  • Delen op Twitter
  • Delen op LinkedIn
  • Delen op Google+